DORADZTWO ROLNICZE
nasz zawód i pasja

WYPOSAŻENIE STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY

Zamów ręczny stół rowkowy spełniający najnowsze wymogi rozporządzenia.

 • idealny do pracy w terenie
 • bez rozkładania szyn jezdnych
 • samodzielny, szybki montaż i demontaż
 • wyjątkowo lekki

SZKOLENIE ZE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Szkolenie ma na celu zapoznanie osób wykonujących zabiegi ochrony roślin ze wszystkimi zagadnieniami niezbędnymi do prawidłowego i odpowiedzialnego stosowania preparatów chemicznych w rolnictwie. Obowiązek ukończenia takiego szkolenia nakłada na rolnika prawo oraz tzw. zasada wzajemnej zgodności (cross compliance). Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wiedział jak stosować pestycydy w swoim gospodarstwie, bez stwarzania zagrożenia dla siebie, swojej rodziny oraz środowiska. Ponadto zdobędzie wiedzę na temat stosowania obowiązującej od 1 stycznia 2014 zasady integrowanej ochrony roślin. Szkolenie to jest również polecane członkom rodziny rolnika pracującym z chemicznymi środkami ochrony rośli.

SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w każdym gospodarstwie rolnym, zwłaszcza w zakresie tzw. zasady wzajemnej zgodności (cross compliance).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie miał świadomość zagrożeń występujących w czasie pracy w rolnictwie, będzie potrafił zapobiegać wypadkom w swoim gospodarstwie, lub minimalizować ich skutki. Szkolenie to jest również polecane członkom rodziny rolnika pracującym w gospodarstwie rolnym, oraz pracownikom etatowym (możliwość przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP oraz stanowiskowego).

SZKOLENIA NA OPERATORA SPRZĘTU STOSOWANEGO W GOSPODARSTWIE

 • kombajny zbożowe
 • pras niskiego i wysokiego zgniotu oraz sieczkarni samojezdnych
 • ładowaczy typu TUR, cyklop itp.
 • ładowarek teleskopowych i podwórzowych
 • rozrzutników obornika i wapna oraz rozsiewaczy nawozów
 • kosiarek rotacyjnych i zgrabiarek
 • kombajnów do roślin okopowych (buraki, ziemniaki)
 • pilarek spalinowych i kos spalinowych

BADANIE ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

Regularne i obowiązkowe kontrole opryskiwacza (co najmniej raz na 3 lata) mają na celu weryfikację jego stanu technicznego, oraz wydanie dopuszczającego do użytkowania świadectwa (znak PIORIN). Procedura badania pozwala znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo nieprawidłowej aplikacji pestycydów, a tym samym ograniczyć ewentualne zagrożenia dla operatora, jego rodziny oraz środowiska. Badanie opryskiwacza umożliwia precyzyjne dozowanie środków ochrony roślin, a tym samym sprawia, że ich stosowanie jest znacznie tańsze i skuteczniejsze.

ZASADY BADANIA OPYSKIWACZY

Opryskiwacz powinien być kompletny, umyty z zewnątrz i wewnątrz, a jego zbiornik wypełniony do połowy czystą wodą. Badania przeprowadza się tylko w okresie wiosna – lato – jesień ze względu na dodatnie temperatury powietrza. 

DORADZTWO ROLNICZE

 • wnioski o przyznanie pomocy do ARiMR
 • wnioski o przyznanie pomocy do LGD, Urzędu Marszałkowskiego
 • program rolnośrodowiskowy i rolnośrodowiskowo – klimatyczny
 • księgi rejestracji bydła i trzody